Menu

ČERVEN 2023: Práce s knihou Frank a želvička

Po práci s knihou následovala návštěva bazénu.